فروشگاه اینترنتی نوین پندار


آموزش مقدماتی و متوسط 3DS Max 2017
آموزش مقدماتی ، متوسط ، پیشرفته ، 3DS Max 2017، آموزش مقدماتی تری دی مکس، تری دی مکس 2017، آموزش پیشرفته 3DS Max 2017، آموزش پیشرفته 3DS Max 2017، آموزش 3DS Max ، مثال های کابردی ،3DS Max 2017، پروژه های کاربردی 3DS Max 2017 ، نصب 3DS Max 2017 ، اجرا 3DS Max 2017، فایل های تمرینی 3DS Max 2017، آموزش تری دی مکس جدید، مطالب آموزشی 3DS Max 2017،فصل اول : تعاریف اولیه و آشنایی بامحیط ،مقدمه ،آشنایی با محیط و شروع به کار با برنامه ،مدیریت Workspace ،شخصی سازی محیط کاری ،تنظیم Project Folder ،انتخاب حالت پیش فرض برای محیط کاری ،کار با View portها ،انتخاب حالت نمایش  View portها ،کنترل نمای دید ،بررسی ViewCube ،بررسی SteeringWheels  ، ،فصل دوم : آشنایی با ابزارهای Transform وترسیم اجسام پایه ،بررسی انتخاب ،بررسی Select by name ،کار با ابزار Select and Move ،کار با ابزار Select and Rotate ،کار با ابزار Select and Scale ،ترسیم اجسام Geometry  بخش 1 ،بررسی Show Statistics ،ترسیم Plane و بررسی Render ،ترسیم اجسام Geometry  بخش 2 ،استفاده از Keyboard Entry ،بررسی AutoGrid ،ذخیره سازی فایل ،بررسی Undo-Redo ،بررسی New-Reset ،بررسی Merge  ، ،فصل سوم : مدیریت Object ها ،آشنایی با نحوه تکثیر کردن ،کار با  Select and Link و Unlink Selection ،بررسی Group ،بررسی تکثیر در حالت Group ،جابه‌جایی نقطه مرکزی ،بررسی Working Pivot ،بررسی Array ،کار با Align ،بررسی Quick Align-Normal Align ،بررسی Mirror ،بررسی Use Center Flyout  ، ،فصل چهارم : کار با Shape ها ،معرفی Spline ها ،ترسیم Spline ها ،بررسی Extended Spline ،کار با دستور Extrude ،ترسیم با Line ،بررسی EditSpline  و تعاریف اولیه ،آشنایی با انواع Vertex ،بررسی Weld-Fuse ،بررسی Break-Connect ،بررسی Fillet-Chamfer-CrossInsert ،بررسی Outline-Boolean-Mirror ،بررسی Refine-Bind ،بررسی (Trim-Extend-(Auto-Welding ،بررسی Close-Hide-Divide-Detach-Explode ،بررسی Make First-Reverse-Cycle ،معرفی Soft Selection ،ذخیره کردن انتخاب ،بررسی Section ،بررسی Editable spline  ، ،فصل پنجم : حجم دادن به Shape ها و ترکیب Object ها ،بررسی Bevel ،بررسی Bevel Profile ،کار با Sweep ،بررسی Lathe ،بررسی Edit Mesh ،معرفی Edit Poly ،بررسی ‎(Union-Intersect-Subtract) Boolean ،بررسی ‎(Merge-Attach-Insert) Boolean ،بررسی ‎(Imprint-Cookie) Boolean ،بررسی Boolean Explorer ،بررسی Path Deform ،تمرین 1 ،تمرین 2 ،بررسی Loft بخش اول ،بررسی Loft بخش دوم ،بررسی Loft بخش سوم ،تمرین 3 ،،،


نظرات کاربران ( 5 )
 

معرفی به دوستانکد کالا : [ 16543 ]


تولید کننده : شرکت مهندسی نوین پندار
تعداد دی وی دی : 1 عدد
تعداد بازدید : 15442
شماره مجوز : 8-02147-053609
تاریخ ورود : 1395/03/22

قیمت : 158,000 ریال
افزودن به سبد


ارسال برای تهران (پیک) 24 ساعت
ارسال برای شهرستان (پست) 72 ساعت
::تبلیغات
::توضیحات کالا


جهت مشاهده بخش هایی از این آموزش بر روی دکمه دانلود در کنار درسهای تعیین شده ، کلیک کنید

(پسورد فایل های دانلود :  www.npshop.net )


 

 

 

فصل اول : تعاریف اولیه و آشنایی بامحیط 
مقدمه 
آشنایی با محیط و شروع به کار با برنامه (دانلود - 9.48 مگابایت)
مدیریت Workspace 
شخصی سازی محیط کاری 
تنظیم Project Folder 
انتخاب حالت پیش فرض برای محیط کاری (دانلود - 5.02 مگابایت)
کار با View portها 
انتخاب حالت نمایش  View portها (دانلود - 12.09 مگابایت)
کنترل نمای دید 
بررسی ViewCube 
بررسی SteeringWheels (دانلود - 4.32 مگابایت) 
 

فصل دوم : آشنایی با ابزارهای Transform و ترسیم اجسام پایه 
بررسی انتخاب 
بررسی Select by name 
کار با ابزار Select and Move 
کار با ابزار Select and Rotate 
کار با ابزار Select and Scale 
ترسیم اجسام Geometry - بخش 1 
بررسی Show Statistics 
ترسیم Plane و بررسی Render 
ترسیم اجسام Geometry - بخش 2 
استفاده از Keyboard Entry 
بررسی AutoGrid 
ذخیره سازی فایل 
بررسی Undo-Redo 
بررسی New-Reset 
بررسی Merge  

 

فصل سوم : مدیریت Object ها 
آشنایی با نحوه تکثیر کردن 
کار با  Select and Link و Unlink Selection 
بررسی Group 
بررسی تکثیر در حالت Group 
جابه‌جایی نقطه مرکزی 
بررسی Working Pivot 
بررسی Array 
کار با Align 
بررسی Quick Align-Normal Align 
بررسی Mirror 
بررسی Use Center Flyout  
 

فصل چهارم : کار با Shape ها 
معرفی Spline ها 
ترسیم Spline ها 
بررسی Extended Spline 
کار با دستور Extrude 
ترسیم با Line 
بررسی EditSpline  و تعاریف اولیه 
آشنایی با انواع Vertex 
بررسی Weld-Fuse 
بررسی Break-Connect 
بررسی Fillet-Chamfer-CrossInsert 
بررسی Outline-Boolean-Mirror 
بررسی Refine-Bind 
بررسی (Trim-Extend-(Auto-Welding 
بررسی Close-Hide-Divide-Detach-Explode 
بررسی Make First-Reverse-Cycle 
معرفی Soft Selection 
ذخیره کردن انتخاب 
بررسی Section 
بررسی Editable spline  
 

فصل پنجم : حجم دادن به Shape ها و ترکیب Object ها 
بررسی Bevel 
بررسی Bevel Profile 
کار با Sweep 
بررسی Lathe 
بررسی Edit Mesh 
معرفی Edit Poly 
بررسی ‎(Union-Intersect-Subtract) Boolean 
بررسی ‎(Merge-Attach-Insert) Boolean 
بررسی ‎(Imprint-Cookie) Boolean 
بررسی Boolean Explorer 
بررسی Path Deform 
تمرین 1 
تمرین 2 
بررسی Loft بخش اول 
بررسی Loft بخش دوم 
بررسی Loft بخش سوم 
تمرین 3 


کلید واژه ها : آموزش مقدماتی  ،  متوسط  ،  پیشرفته  ،  3DS Max 2017 ،  آموزش مقدماتی تری دی مکس ،  تری دی مکس 2017 ،  آموزش پیشرفته 3DS Max 2017 ،  آموزش پیشرفته 3DS Max 2017 ،  آموزش 3DS Max  ،  مثال های کابردی  ، 3DS Max 2017 ،  پروژه های کاربردی 3DS Max 2017  ،  نصب 3DS Max 2017  ،  اجرا 3DS Max 2017 ،  فایل های تمرینی 3DS Max 2017 ،  آموزش تری دی مکس جدید ،  مطالب آموزشی 3DS Max 2017 ، فصل اول : تعاریف اولیه و آشنایی بامحیط  ، مقدمه  ، آشنایی با محیط و شروع به کار با برنامه  ، مدیریت Workspace  ، شخصی سازی محیط کاری  ، تنظیم Project Folder  ، انتخاب حالت پیش فرض برای محیط کاری  ، کار با View portها  ، انتخاب حالت نمایش View portها  ، کنترل نمای دید  ، بررسی ViewCube  ، بررسی SteeringWheels   ،   ، فصل دوم : آشنایی با ابزارهای Transform وترسیم اجسام پایه  ، بررسی انتخاب  ، بررسی Select by name  ، کار با ابزار Select and Move  ، کار با ابزار Select and Rotate  ، کار با ابزار Select and Scale  ، ترسیم اجسام Geometry بخش 1  ، بررسی Show Statistics  ، ترسیم Plane و بررسی Render  ، ترسیم اجسام Geometry بخش 2  ، استفاده از Keyboard Entry  ، بررسی AutoGrid  ، ذخیره سازی فایل  ، بررسی Undo-Redo  ، بررسی New-Reset  ، بررسی Merge   ،   ، فصل سوم : مدیریت Object ها  ، آشنایی با نحوه تکثیر کردن  ، کار با Select and Link و Unlink Selection  ، بررسی Group  ، بررسی تکثیر در حالت Group  ، جابه‌جایی نقطه مرکزی  ، بررسی Working Pivot  ، بررسی Array  ، کار با Align  ، بررسی Quick Align-Normal Align  ، بررسی Mirror  ، بررسی Use Center Flyout   ،   ، فصل چهارم : کار با Shape ها  ، معرفی Spline ها  ، ترسیم Spline ها  ، بررسی Extended Spline  ، کار با دستور Extrude  ، ترسیم با Line  ، بررسی EditSpline و تعاریف اولیه  ، آشنایی با انواع Vertex  ، بررسی Weld-Fuse  ، بررسی Break-Connect  ، بررسی Fillet-Chamfer-CrossInsert  ، بررسی Outline-Boolean-Mirror  ، بررسی Refine-Bind  ، بررسی (Trim-Extend-(Auto-Welding  ، بررسی Close-Hide-Divide-Detach-Explode  ، بررسی Make First-Reverse-Cycle  ، معرفی Soft Selection  ، ذخیره کردن انتخاب  ، بررسی Section  ، بررسی Editable spline   ،   ، فصل پنجم : حجم دادن به Shape ها و ترکیب Object ها  ، بررسی Bevel  ، بررسی Bevel Profile  ، کار با Sweep  ، بررسی Lathe  ، بررسی Edit Mesh  ، معرفی Edit Poly  ، بررسی ‎(Union-Intersect-Subtract) Boolean  ، بررسی ‎(Merge-Attach-Insert) Boolean  ، بررسی ‎(Imprint-Cookie) Boolean  ، بررسی Boolean Explorer  ، بررسی Path Deform  ، تمرین 1  ، تمرین 2  ، بررسی Loft بخش اول  ، بررسی Loft بخش دوم  ، بررسی Loft بخش سوم  ، تمرین 3  ، 
بازگشت به بالا      
 
بحث ها و نظرها
5
نظر
برای شرکت در بحث و تبادل نظر در سایت لاگین نموده، یا ثبت نام کنید.

  08:23   |   سه شنبه 27 تیرماه 96
miladebrahimi ( 179 نظر )
سلام وارد این لینک http://forum.npshop.net/showthread.php?t=1934 شوید مشکلتان حل می شود

  13:06   |   دوشنبه 26 تیرماه 96
Yarazoon ( 1 نظر )
سلام من این محصل رو از یه مغازه معتبر خریدم اما وقتی اونو تو دستگاهم میزارم با پیغام << سی دی اورجینال نیست >> کد خطا :-12785 مواجه میشم سی دی رو به پیش فروشنده بردم و سی دی در رایانه وی کار کرد! برای حل مشکل چه کنم؟

  09:39   |   پنجشنبه 09 دیماه 95
mohamadmehr376 ( 2 نظر )
سلام مدت زمان این آموزش چقدره؟؟؟

  12:00   |   دوشنبه 03 آبانماه 95
n.dehdari ( 14 نظر )
سلام کاربر mojtaba_0131
مدرس این دوره مهندس سهراب اسلامی هستند

  13:04   |   پنجشنبه 29 مهرماه 95
mojtaba_0131 ( 5 نظر )
با سلام ...
مدرس این دوره چه شخصی هستن؟؟؟


تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
Copyright © 1998 - 2019 NovinPendar Co. Ltd. All rights reserved.