فروشگاه اینترنتی نوین پندار


آموزش پیشرفته PHOTOSHOP CC - PART2
آموزش پیشرفته Photoshop CC، فتوشاپ سی سی، آموزش پیشرفته سی سی، آموزش پیشرفته فتوشاپ سی سی، Photoshop CC، آموزش جامع فتوشاپ، بردار در فتوشاپ  ،Path ،  Path Operation  ، ترسیم ، Stroke ، ابزار pen، پنل path، Illustrator ، لایه متنی ، پنل پاراگراف،  Check spelling،  Blend mode ، Comosite  ، ماسک ، Clip Mask ، اسمارت آبجکت ، هیستوگرام، آشنایی با Custom Shape ، Contrast ،Style Layer،ابزارهای ترسیم ، Path ، ایجاد خط چین،  ابزار Direct selection ، کنترل اهرم، Type Mask ، پانل پاراگراف ، text wrap ،  Lighter color ، Blend mod، بلند مد ، کار با Drop shadow  ، ایجاد سایه ، ایجاد درخشندگی ، Satin ، انواع ماسک،  اسمارت آبجکت ، Curves ، Saturation ، Photo Filter


نظرات کاربران ( 19 )
 

معرفی به دوستانکد کالا : [ 16157 ]


تولید کننده : شرکت مهندسی نوین پندار
تعداد دی وی دی : 2 عدد
تعداد بازدید : 24741
شماره مجوز : 8-02147-047808
تاریخ ورود : 1394/03/09

قیمت : 168,000 ریال
افزودن به سبد


ارسال برای تهران (پیک) 24 ساعت
ارسال برای شهرستان (پست) 72 ساعت
::تبلیغات
::توضیحات کالاجهت مشاهده بخش هایی از این آموزش بر روی دکمه دانلود در کنار درسهای تعیین شده ، کلیک کنید

(پسورد فایل های دانلود :  www.npshop.net )

 
فصل اول : بردار در فتوشاپ  
درس اول : بردار در فتوشاپ
- تعریف بردار در فتوشاپ 
- مقایسه پیکسل و بردار  
- مزایای استفاده از لایه های برداری  
درس دوم : معرفی ابزارهای ترسیم
- معرفی ابزارهای ترسیم (دانلود - 10.5 مگابایت)
- بررسی روشهای ترسیم  
درس سوم : Path چیست ؟ 
- ترسیم با حالت Path 
- آشنایی با پنل Path 
درس چهارم : کار با ابزار ترسیم
- معرفی پنل Properties 
- خصوصیات چهار گوش,  دایره و چند ضلعی  
- خصوصیات ترسیم ستاره، خط وخطوط جهتدار 
- آشنایی با Custom Shape 
درس پنجم : Path Operation  
- معرفی دستورات Path Operation 
- دستورات Combine ، Subtractو Intersect 
- آشنایی با Exclude Overlapping
درس ششم : آشنایی با Fiil و Stroke 
- معرفی خصوصیات Fill  و Stroke (دانلود - 16.03 مگابایت)
- ایجاد خط چین
- اعمال طیف رنگ و بافت به Stroke 

 

فصل دوم :  ترسیم 
درس اول : کار با ابزار  path selection
- معرفی ابزار انتخاب path 
- مقایسه path selection با Move 
- جابجایی و تغییر اندازه Path  
- کنترل خصوصیات Path 
درس دوم : کار با ابزار Direct selection 
- معرفی ابزار Direct selection و قابلیتهای آن 
- حالات مختلف نقاط تشکیل دهنده Path 
- مقایسه Direct selection و Path section 
- کنترل نقاط و خطوط وجابجایی و کنترل اهرمها  
درس سوم :  کار با ابزار pen  
- بررسی حالتهای مختلف ابزار Pen 
- نحوه ایجاد یک لایه وکتور  
- ترسیم یک شکل ساده با ابزار Pen 
- نحوه ترسیم یک خط منحنی  
- آشنایی با اهرمها و مدیریت و کنترل آنها 
- فعال و غیر فعال کردن یک Path 
- ارتباط میان خط اهرم و نقطه  
درس چهارم : کار با ابزار Convert Point 
- بررسی شرایط متقارن دو اهرم  
- آشنایی با ابزار Convert Point 
- کنترل اهرمها بصورت مستقل 
- حذف و اضافه کردن اهرم  
- شروع به ترسیمهای پیچیده  
درس پنجم : انتخاب یک تصویر 
- ترسیم اشکال دلخواه  
- نحوه انتخاب یک شکل با ابزارهای ترسیم
- اضافه و حذف کردن نقطه  
درس ششم : آشنایی با پنل path  
- آشنایی با پنل path  
- معرفی Work path 
- دستور fill path with foreground color 
- کار با دستور Stroke path with brush  
- کار با دستور Load path as selection 
- دستور Make work path from selection 
درس هفتم : ذخیره کردن Path 
- Export یک مسیر به فایل .ai
- بررسی فایل ایجاد شده در Illustrator 

فصل سوم  : متن در فتوشاپ 
درس اول : انواع متن
 
- آشنایی با انواع متن  
- شروع به تایپ در فتوشاپ  
- ایجاد یک کادر متنی  
- مقایسه متن گرافیکی و پاراگراف  
درس دوم : Type Mask 
- آشنایی با لایه متن  
- نحوه تثبیت یک لایه متنی 
- کار با Vertical type tool   
- کار با ابزار Type Mask tool  
درس سوم : کار با متن  
- آشنایی با Option  ابزار متن  
- آشنایی با کلیدهای میانبر در مورت متن  
درس چهارم : پانل کاراکتر 
- آشنایی با پنل کاراکتر  
- تغییر فونت و اندازه متن 
- تعیین فاصله خطوط و فاصله حروف  
- آشنایی با Base line  
- تعیین رنگ فونت  
درس پنجم : پانل پاراگراف 
- آشنایی با پنل پاراگراف 
- ساخت یک کادر متنی  
- تعریف پاراگراف ،چیدمان و لیاوت متن  
- تعیین حاشیه و کنترل فاصله بین پراگرافها  
درس ششم : Character Style  
- آشنایی با پانل کاراکتر استایل  
- اعمال کاراکتر استایل به متن  
- آشنایی با دستور Clear override 
- کار با Character Style option 
درس هفتم : Paragraph Style 
- آشنایی با پاراگراف استایل  
- آشنایی با دستور Clear override 
- ساخت یک Paragraph Style 
- کار با Paragraph Style option 
درس هشتم : غلط یابی و جستجو در متن 
- آشنایی با دستور Check spelling  
- اصلاح ایرادهای تایپی یک متن  
- جستجو در متن  
- جایگزینی کلمات در یک متن  
درس نهم : متن و مسیر 
- نوشتن متن بر روی یک مسیر منحنی  
- کنترل متن بر روی مسیر  
- ایجاد یک کادر متنی با شکل خاص و تنظیمات مربوطه 
درس دهم : text wrap 
- آشنایی با دستور Text Warp 
- دفرمه کردن متن  
- Transform  کردن متن  
 
فصل چهارم : آشنایی با Belending Mode 
درس اول : آشنایی با Belending Mode 

- تعریف Blending mode 
- آشنایی با دسته بندی Blend mode 
- آشنایی با Dissolve 
درس دوم : آشنایی با Darken مدها یا مدهای تیره 
- تعریف Darker color 
- آشنایی با مدهای Darken، Multiply، Color Burn 
- آشنایی با مدهای Linear burn  ، Darker 
درس سوم : آشنایی با Lighten مدها یا مدهای روشن 
- آشنایی با Lighter color 
- آشنایی با مد های  Lighten، Screen، Color Doge 
- آشنایی با مدهای Linear Doge  ، Lighter Color 
درس چهارم : آشنایی با Contrast مدها   
- آشنایی با Contrast  مدها  
- آشنایی با مدهای Overlay ، Soft Light 
- آشنایی با مدهای Hard Light ،Vivid Light 
- آشنایی با مد Linear Light ، Pin lightو مدHard Mix 
درس پنجم : آشنایی با Comprative mode 
- توضیحاتی در مورد مدهای مقایسه ای  
- آشنایی با مدهای  Difference و Exultation 
- آشنایی با مدهای Subtract  و Divide   
درس ششم : آشنایی با Comosite  مدها، مدهای ترکیبی 
- آشنایی با مدهای ترکیبی  
- مدهای Hue ، Color، Saturationو Luminosity 
درس هفتم : بررسی Blend mod با یک تصویر 
- بررسی مدها روی یک تصویر  
- ایجاد بافت بر روی تصویر  
- تغییر کنتراست بوسیله مدها  
- تبدیل تصویر به نقاشی  
درس هشتم : رنگی کردن یک تصویر 
- رنگ آمیزی پوست و مو  
- رنگ آمیزی اجزاء صورت  
درس نهم : جادوی Blend Mode 
- ایجاد بافت  
- رنگ آمیزی بافتهای ایجاد شده با کمک بلند مد  
 
فصل پنجم : Layer Style 
درس اول : معرفی Style layer 

- انجام یک پروژه 
- تعریف استایل لیرها  
درس دوم : ایجاد سایه 
- کار با Drop shadow  
- اعمال سایه به محتویات لایه و تنظیمات مربوطه 
- معرفی Inner Shadow و خصوصیات آن 
درس سوم : ایجاد درخشندگی 
- کار با Outer Glow و Inner Glow 
- تغییر رنگ Glow 
- استفاده از یک طیف رنگی برای ایجاد درخشندگی 
- کار با بخش Quality 
درس چهارم : رنگ آمیزی با Style Layer 
- معرفی Color Overlay ، Gradient Overlayو Pattern Overlay 
- استفاده از دستورات رنگ آمیزی به صورت ترکیبی  
درس پنجم : ایجاد برجستگی 
- کار با دستور Bevel & Emboss 
- برجسته کردن لبه های لایه و اعمال تنظیمات آن 
- آشنایی با Contour 
- اعمال بافت بصورت برجسته  
درس ششم : خط دور لایه 
- استفاده از Satin 
- اعمال Stroke به لایه و تنظیم خصوصیات آن  
- برجسته کردن Stroke 
درس هفتم : تعریف Fill  و Opacity 
- مقایسه Fill  و Opacity 
- ایجاد یک بافت شیشه ای  
درس هشتم : مدیریت استایلها   
- بررسی استایلها روی لایه در پانل لیر  
- ایجاد ،حذف و کپی کردن افکتها  
- آشنایی با دستور Rasterize layer style 
- آشنایی با Global Light 
- کار با دستور Scale Effect 
درس نهم : کار با Pallet Style 
- آشنایی با پنل Style  
- اعمال Style  روی لایه 
- ساخت یک Style  جدید 

فصل شش : کار با ماسک 
درس اول : آشنایی با  Mask 
- معرفی انواع ماسک  
- بررسی ماسک در پنل لیر  
- نمایش لیر ماسک  
درس دوم : معرفی Layer Mask 
- روش ایجاد Layer Mask 
- تاثیر رنگ سیاه و سفید در Layer Mask 
- بررسی رنگ خاکستری در Layer Mask 
- ایجاد Layer Mask  همراه با انتخاب  
درس سوم : کار با لیر ماسک 
- ماسک کردن یک تصویر  
-مونتاژ یک عکس با کمک ماسک 
- معرفی Indicates layer mask is linked to layer  
درس چهارم : کار با Refind  Edge 
- آشنایی با Output در Refine edge 
- ایجاد یک لایه جدید به همراه ماسک  
- ایجاد یک سند جدید به همراه لایه ماسک  
درس پنجم : معرفی vector mask 
- معرفی و ایجادیک Vector Mask  
درس ششم : کار با پانل Propertise 
- بررسی یک Vector Mask در پنل Properties  
- معرفی دستورات Mask Edge  و Color Range 
- معکوس کردن محدوده Mask  
- تبدیل محدوده ماسک به یک انتخاب  
درس هفتم : معرفی Clip Mask 
- معرفی و ایجاد Clip Mask  
- مزایای استفاده از Clip Mask  
- مدیریت و کنترل لایه ها در Clip Mask 
درس هشتم : ماسک های ترکیبی   
- نوشتن یه متن با کمک عکس  
- ترکیب لیر ماسک و کلیپ ماسک  
درس نهم : ماسک و Layer Style 
- اعمال یک Style  به ماسک 
- بررسی Style  در Clip Mask  و Layer Mask 
 
فصل هفتم : کار با اسمارت آبجکت 
درس اول : ضرورت استفاده از اسمارت آبجکت 

- تعریف اسمارت آبجکت  
- مقایسه لایه اسمارت و لایه نرمال  
درس دوم : وارد کردن و ایجاد اسمارت آبجکت 
- آشنایی با دستور Place  
- وارد کردن یک عکس به صورت اسمارت آبجکت  
- ایجاد اسمارت آبجکت از Mini Bridge  
- آشنایی با دستور Convert To Smart Object 
- ایجاد اسمارت آبجکت با کمک Adobe Camera Raw 
درس سوم : ویرایش اسمارت آبجکت 
- انجام یک پروژه  
- تبدیل چند لایه به یک اسمارت آبجکت  
- ویرایش اسمارت آبجکت 
درس چهارم : کار با اسمارت آبجکتهای وکتور 
- وارد کردن یک اسمارت آبجکت از Adobe illustrator 
- ویرایش اسمارت آبجکت در Adobe illustrator 
درس پنجم : مدیریت بر روی اسمارت آبجکت  
- انجام یک پروژه  
- آشنایی با دستور Replace Content 
- آشنایی با دستورات Export Content  و Rasterize layer

فصل هشتم : اصلاح نور و درخشندگی 
درس اول : آشنایی با درخشندگی تصویر

- بررسی کانالهای رنگ در مد RGB 
- تعریف کانالهای رنگی  
- بررسی پهنای رنگی RGB و CMYK 
- ته مایه خاکستری رنگ چیست  
- آشنایی با Shadow , midtown , highlight  
درس دوم : کنترل اتوماتیک درخشش تصویر
- کانالهای رنگ در یک تصویر کم کنتراست  
- Auto tone ،Auto contrast و Auto Color 
درس سوم : Brightness و Contrast 
- معرفی Adjustment 
- آشنایی با دستور Contrast brightness 
- معرفی Adjustment layer 
- اصلاح نور از طریق کانالهای رنگ  
درس چهارم : اصلاح درخشنگی بخشی از تصویر 
- ابزارهای  Doge  و Burn و خصوصیات آمها 
- اصلاح نور  تصویر با  Contrast brightness 
درس پنجم : معرفی هیستو گرام 
- معرفی پنل هیستوگرام  
- کار با Luminosity 
- تشریح نمودار خطی در هیستوگرام  
- بررسی تغییرات هیستوگرام هنگام اصلاح نور   
درس ششم : کار با Shadow  و Hilight 
- دستور Shadow Highlight و تنظیمات آن 

فصل نهم : اصلاح رنگ تصویر 
درس اول : آشنایی با اصلاح رنگ تصویر 

- اصلاح رنگ چیست  
- بررسی امکانات اصلاح رنگ  
- معرفی ابزار Sponge 
درس دوم : کار با Level 
- بررسی پنجره Level 
- تغییرات  Shadow , midtown , highlight 
- منظور از in put و out put در یک تصویر  
- بررسی قابلیت Auto در پنجره Level 
- کنترل کانالهای رنگ با کمک Level 
درس سوم : آشنایی با Hue  و Saturation 
- اصلاح رنگ با کمک Hue / Saturation 
- تعرفی Saturation , hue , Lightness 
- تاثیر گذاری بر روی رنگ مشخص  
- استفاده از گزینه Colorize  
درس چهارم : آشنایی با Curves 
- آشنایی با Curve 
- بررسی Out put و Input در پنجره Curve 
- اصلاح رنگ و نور با کمک کانالهای رنگ  
درس پنجم : کار با Color balance 
- آشنایی با Color Balance 
- ساخت یک شعله با کمک Color Balance 
درس ششم : استفاده از Photo Filter 
- اصلاح رنگ تصویر با کمک Photo Filter  
 درس هفتم: قدیمی کردن تصویر 
- مروری بر مباحث فتوشاپ پیشرفته با کمک قدیمی کردن یک عکس  
درس هشتم : رنگی کردن تصویر 
-  رنگی کردن عکس با کمک Hue / Saturation 
- رنگ آمیزی پوست با کمک Color Balance  
- آشنایی با Variation 


بازگشت به بالا      
 
بحث ها و نظرها
19
نظر
برای شرکت در بحث و تبادل نظر در سایت لاگین نموده، یا ثبت نام کنید.

  08:06   |   دوشنبه 14 فروردین ماه 96
miladebrahimi ( 179 نظر )
سلام. مشکلات پیش آمده در مورد محصولات رو باید در قسمت پشتیبانی یا از طریق تلگرام (09101575202)و یا از طریق ایمیل (info@npshop.net) با ما در میان بگذارید.
بفرمایید شماره خطایی که به شما می دهد چیست؟

  13:57   |   شنبه 28 اسفندماه 95
baharbest88 ( 4 نظر )
سلام . فتوشاپ پیشرفته رو خریدم اما متاسفانه به درساش نمیتونم دسترسی داشته باشم. لطفا مشکل منو حل کنید . خب روی تعطیلات حساب باز کردم اما الان این ارور واقعا نمیفهمم یعنی چی . لا اقل جواب بدین ادم بدونه مشکل از دی وی دی شما ست یا چیز دیگه ؟؟؟؟؟؟؟؟

  13:57   |   شنبه 28 اسفندماه 95
baharbest88 ( 4 نظر )
سلام . فتوشاپ پیشرفته رو خریدم اما متاسفانه به درساش نمیتونم دسترسی داشته باشم. لطفا مشکل منو حل کنید . خب روی تعطیلات حساب باز کردم اما الان این ارور واقعا نمیفهمم یعنی چی . لا اقل جواب بدین ادم بدونه مشکل از دی وی دی شما ست یا چیز دیگه ؟؟؟؟؟؟؟؟

  13:56   |   شنبه 28 اسفندماه 95
baharbest88 ( 4 نظر )
سلام . فتوشاپ پیشرفته رو خریدم اما متاسفانه به درساش نمیتونم دسترسی داشته باشم. لطفا مشکل منو حل کنید . خب روی تعطیلات حساب باز کردم اما الان این ارور واقعا نمیفهمم یعنی چی . لا اقل جواب بدین ادم بدونه مشکل از دی وی دی شما ست یا چیز دیگه ؟؟؟؟؟؟؟؟

  13:56   |   شنبه 28 اسفندماه 95
baharbest88 ( 4 نظر )
سلام . فتوشاپ پیشرفته رو خریدم اما متاسفانه به درساش نمیتونم دسترسی داشته باشم. لطفا مشکل منو حل کنید . خب روی تعطیلات حساب باز کردم اما الان این ارور واقعا نمیفهمم یعنی چی . لا اقل جواب بدین ادم بدونه مشکل از دی وی دی شما ست یا چیز دیگه ؟؟؟؟؟؟؟؟

  17:45   |   سه شنبه 09 آذرماه 95
majid_ghanbariha ( 6 نظر )
این محصولتون فوق العاده هست.عزیزان این آموزش و پک مقدماتی شو از دست ندین. با تشکر از امیر ابراهیمپور عزیز.

  12:39   |   دوشنبه 09 فروردین ماه 95
Roshan1 ( 2 نظر )
لطفا آموزش فتوشاپ پیشرفته را بصورت آنلاین در سایتتون قرار دهید که آنلاین خرید کنم زیرا 2 تا DVD آموزش فتوشاپ پیشرفته را خریده ام و کار نمی کند اگر چنین نیست راهنماییم کنید دی وی دی هایتان قابل استفاده باشد

  11:04   |   دوشنبه 09 فروردین ماه 95
Roshan1 ( 2 نظر )
با سلام من DVD های آموزش مقدماتی و متوسط و پیشرفته photoshop cc را خریدم وآموزش مقدماتی و متوسط اش را یاد گرفتم اما DVD پیشرفته درسها یش قابل دسترسی نیست یعنی باز نمیشه لطفا راهنمایی ام کنید یا اینکه درس هاس فتوشاپ پیشرفته را برای خرید اینترنتی بذارید دانلود کنیم (خرید آنلابن منظورم است)و الا من تعطیلام تمام میشه و از برنامه ام عقب می افتم.

  04:46   |   چهارشنبه 27 خردادماه 94
AraskhaniNP ( 249 نظر )
سلام hasanpishal . بله همون قبلی هستش

  14:00   |   سه شنبه 26 خردادماه 94
hasanpishal ( 21 نظر )
سلام ببخشید من هم آموزش جامع photoshop cc مقدماتی و متوسط (بسته قرمز) رو و هم آموزش جامع photoshop cc پیشرفته ( بسته آبی )را تهیه کردم . آیا این دو آموزش همان دو آموزش قبلی است و فقط شکل بسته اش عوض شده.
یک تقاضا هم دارم آن هم این است که در معرفی هر بسته در کنار قیمت و تعداد dvd و ... میزان مدت آموزش را هم قرار دهید مثلاً 10 ساعت . اینطوری.

به سوال اول لطفاً جواب بدهید.


تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
Copyright © 1998 - 2019 NovinPendar Co. Ltd. All rights reserved.